KINH MÂN CÔI-LỜI KINH TUYỆT DIỆU

CHA XỨ GIUSE. Tháng mười , tháng kính Đức Maria Thánh Mẫu Mân Côi , đặc biệt đang Kỷ Niệm 100 năm Đức Maria hiện ra tại Fatima ( 1917 – 2017 ) . Các tín hữu được nhắc bảo nhau “ Hãy Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi “, ...

Xem thêm

50 năm vòng tay ôm huynh đệ

Cách đây 50 năm trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 1967 Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công du Thổ Nhĩ Kỳ và viếng thăm các thành phố Istanbul, Ephêxô và Smirne. Tại Istanbul Đức Phaolô VI đã viếng thăm nhà thờ chính toà Chúa Thánh Thần ...

Xem thêm