Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ HAI 5/9

LỜI CHÚA THỨ HAI 5/9

05/09/2016 – Thứ Hai tuần 23 thường niên.

Lời Chúa: Lc 6, 6-11
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây”. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.
Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy Niệm:
Đức Giêsu bước vào hội đường ngày sa-bát, và Ngài đã nhìn thấy ngay người bị khô bại tay phải. Ngài vào hội đường không chỉ để nghe hay đọc Kinh Thánh, nhưng nhất là để thấy và cảm được nỗi đau của người anh em. Ngược lại, đối với các kinh sư và pharisêu, họ lại rình xem Ngài có chữa người ấy trong ngày sa-bát không để tố cáo Ngài (x.c.7).
Hiểu thấu lòng dạ của họ, Đức Giêsu đã đưa ra một câu hỏi để thức tỉnh lương tâm của họ: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?”(c.9). Đức Giêsu đã đi sâu vào cốt lõi của lề luật là lòng thương xót và Ngài đã chữa lành cho người bại tay trong chính ngày sa-bát (x.c.11).
Câu hỏi của Đức Giêsu “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” vẫn mãi mãi là lời đánh động lương tâm của chúng ta hôm nay.
Vì nhiều khi chúng ta hay nại tới lề luật, truyền thống để tránh né những hành động và việc làm biểu hiện lòng thương xót dành cho những người chung quanh, nhất là những người đau khổ và bất hạnh.
Chúa Nhật thật sự là ngày của Chúa, ngày chúng ta dành riêng cho Chúa để thờ phượng Ngài. Nhưng Chúa Nhật cũng là ngày của tình yêu thương và lòng thương xót, ngày của tình cảm thông, lòng chia sẻ và sự thăm viếng dành cho tha nhân. Chúng ta cần sống ngày Chúa Nhật với trọn tình yêu Chúa và vẹn nghĩa với người anh em. Đấy là điều đẹp lòng Chúa nhất và mang lại ý nghĩa thật sự cho ngày Chúa Nhật.
Theo gương Đức Giêsu, chúng ta cũng hãy tập luyện cho mình có được một trái tim biết nhạy cảm trước nỗi khổ đau của tha nhân, để cũng chân thành chia sẻ với họ trong những hoàn cảnh đáng thương nhất. Chúng ta cần giữ luật Chúa cho trọn vẹn, nhưng nên nhớ luật cao trọng nhất là luật yêu thương: mến Chúa và yêu người là giới răn quan trọng nhất. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ BA 30/8

30/08/2016 – Thứ ba tuần 22 thường niên. Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *