Home / Giới Thiệu / LỊCH SỬ GIÁO XỨ

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

Trên một mảnh đất sình lầy và thật ảm đạm. Năm 1969 cha Phêrô Phan Phát Huồn đã đến  và với nhiệt huyết của một linh mục Tuyên úy Công giáo, ngài đã lập một ngôi nhà nhỏ để thờ kính Chúa với vỏn vẹn có khoảng 20 gia đình Công giáo.

Năm 1971 cha cho dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn nhưng cũng bằng những vật liệu thô sơ như: cọc sắt ấp chiến lược, cột gỗ, vách tôn… để làm nơi cử hành thánh lễ cho giáo dân.

Năm 1975 giải phóng miền nam, cha Phêrô phải rời khỏi giáo xứ để đi…

cha Huồn

  CHA PHÊRÔ PHAN PHÁT HUỒN

Giáo xứ khi đó có cha Giuse Nguyễn Tiến Khẩu đến giúp.

cha Khẩu

   CHA GIUSE NGUYỄN TIẾN KHẨU

Năm 1977 cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm được bổ nhiệm làm quản xứ và sau đó cha kiêm nhiệm chính xứ.

cha Thiềm

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THIỀM

Năm 1991 cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức đã được bổ nhiệm về làm cha chính xứ, và đây là thời gian giáo xứ hoàn toàn thay đổi với hàng loạt công trình xây dựng: Ngôi nhà thờ to lớn, khang trang, rộng rãi. Nhà giáo lý 2 tầng lầu thật mát mẻ với nhiều phòng học. Đài Đức Mẹ thật cao sang. Đài các Thánh tử vì đạo thật to lớn, với đầy đủ tượng của 117 vị. Tháp chuông vươn cao với 4 quả chuông nhập về từ nước Pháp.

Năm 2004  cha Gioan Baotixita được thuyên chuyển về làm cha chính xứ Giáo xứ Thạch Đà.

cha Đức

CHA GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN XUÂN ĐỨC

Ngày 7/7/2004 cha Phanxicô Xavie Đậu Nguyễn Hoàng Linh được Đức Hồng Y bổ nhiệm về làm cha chính xứ của giáo xứ, và với lòng đạo đức, thánh thiện cha đã hướng giáo dân luôn yêu mến Chúa, giữ lòng trong sạch, yêu mến tha nhân. Cha đã thu xếp để mua quả chuông thứ 5 từ nước Pháp và đây cũng là quả chuông lớn nhất trong 5 quả chuông, với đường kính 110cm.

cha Linh(2)

CHA PHANXICÔ XAVIE ĐẬU NGUYỄN HOÀNG LINH

Video Clip Giới Thiệu Sinh Hoạt GX

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRƯỚC NĂM 1975

06 05 04 03

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

Hội nghị liên tôn lần thứ năm tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn

Nhận được thư mời của Cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc- đặc trách ban mục ...