Home / Giới Thiệu / Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ

Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ

Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhận Thánh Phêrô và Thánh Phaolô làm bổn mạng. Danh sách các ông chánh qua các thời kỳ như sau :

*  1971 – 1975  Ông Giuse Hoàng Đức Vinh

*  1975 – 1976  Ông Giuse Phạm Đình Giám

*  1976 – 1985  Ông Antôn Lê Văn Tảo

*  1985 – 1989  Ông Antôn Nguyễn Văn Sửa

*  1989 – 2011  Ông Phêrô Trần Văn Đoát

Danh sách Ban Thường Vụ

Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Nhiệm kỳ 2015 – 2019

ong chu tich

CHÚ TỊCH: Ông Phanxicô Xaviê Chiểu Đỗ Hoàng Khánh

ong pho ngoai vu

PHÓ NGOẠI VỤ: Ông Gioan Hoàng Đình Trang

ong pho

PHÓ NỘI VỤ: Ông Giuse Hoàng Đức Thịnh

thu ky

THƯ KÝ: Ông Giuse Trần Tấn Quyền

thu quy

THỦ QUỸ: Ông Phêrô Nguyễn Đình Chiến

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH 4 GIÁO KHU

GIÁO KHU MATHÊU:

TRƯỞNG: Ông Giuse Vũ Tài

PHÓ: Ông Augustinô Trần Ngọc Chính

PHÓ: Ông Phanxicô Xavie Trần Ngọc Lâm

PHÓ: Ông Giuse Nguyễn Văn Thiện

THƯ KÝ: Ông Giuse Nguyễn Tấn Hiệp

THỦ QUỸ: Bà Maria Phạm Thị Loan

 

GIÁO KHU MARCÔ

TRƯỞNG: Ông Giuse Tạ Như Đại

PHÓ: Ông Augutinô Trần Trưởng Chinh

PHÓ: Ông Gioan Lương Văn Lâm

THƯ KÝ: Bà Maria Nguyễn Thị Minh

THỦ QUỸ: Ông Phêrô Trần Anh Tuấn

 

GIÁO KHU LUCA

TRƯỞNG: Ông Vincentê Hoàng Cao Đại

PHÓ: Ông Vincentê Trịnh Trọng Hoàng

PHÓ: Ông Giuse Đoàn Thanh Huân

PHÓ: Ông Đaminh Hồ Đắc Phi Hùng

PHÓ: Ông Phaolô Trịnh Đắc Lộc

THƯ KÝ: Ông Gioakim Nguyễn Văn Hùng

THỦ QUỸ: Ông Giuse Nguyễn Thái Hòa

 

GIÁO KHU GIOAN

TRƯỞNG: Ông Antôn Nguyễn Văn Học

PHÓ: Ông Gioan Baotixita Đinh Ngọc Phương

PHÓ: Ông Giuse Hoàng Văn Điệp

THƯ KÝ: Ông Giuse Bùi Ngọc Huy

THỦ QUỸ: Ông Đaminh Công Chí Hùng

 

Nhiệm kỳ 2011 – 2015

2011_2015

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch: Ông Gioan Hoàng Đình Trang

Phó Nội vụ: Ông Phêrô Trần Minh Công

Phó Ngoại vụ: Ông Đamasô Lý Văn Thính

Tổng Thư ký: Ông Phêrô Lê Mạnh Tiến

Thủ quỹ: Ông Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Thống

* CÁC ỦY VIÊN:

Ông Giuse Phạm Văn Truyền: phụ trách các nghi thức lễ.

Ông Gioan Hoàng Đình Trang: phụ trách giới trẻ và gia đình.

Ông Phêrô Lê Mạnh Tiến: phụ trách truyền thông.

Ông Giuse Hoàng Đức Vượng: phụ trách các ca đoàn.

Ông Phanxicô Xavie Hoàng Trọng Thống: phụ trách ơn gọi.

Ông Đaminh Phạm Văn Nghĩa: phụ trách bác ái.

Bà Anna Vũ Thị Hưng: phụ trách giáo dục.

Bà Maria Trần Thị Hồng: phụ trách truyền giáo.

Bà Maria Phạm Thị Giao: phụ trách di dân.

Bà Maria Lý Thị Thanh Tâm: phụ trách giáo lý viên.

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

Hội nghị liên tôn lần thứ năm tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn

Nhận được thư mời của Cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc- đặc trách ban mục ...