Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NHIỆM KÌ 2017-2020

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NHIỆM KÌ 2017-2020

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
NHIỆM KÌ 2017-2020
1. Ông Tôma Aquinô Ngô Đình Thuần, đoàn trưởng
2. Bà Anna Chu Thị Nhung, đoàn phó nội vụ kiêm phụ
trách Thông tin liên lạc
3. Ông Giuse Nguyễn Thanh Thế, đoàn phó ngoại vụ
kiêm phụ trách Bác ái xã hội
4. Bà Maria Vũ Thị Mai, thư kí kiêm nhóm trưởng khu
Luca
5. Bà Maria Phan Thị Kim Mỹ, thủ quỹ
6. Bà Jean D”are Mai Thị Thanh Vân, ủy viên phụng
vụ kiêm nhóm trưởng khu Marcô
7. Bà Anna Doãn Thị Kim Dung, ủy viên Tuyên huấn
Phúc Âm, kiêm nhóm trưởng khu Mattheu
8. Bà Anna Nguyễn Thị Kim Tuyền, ủy viên Bác ái xã
hội và nhóm trưởng khu Gioan

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

Biến cố đau buồn: 160,000 người Đức bỏ đạo Công Giáo trong năm 2016

Gần một phần ba dân số Đức, tức là khoảng 23 triệu người Đức là ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *