Home / Thư Viện / Tác phẩm Đời Thường

Tác phẩm Đời Thường

Tác phẩm Đời Thường

HAI BỨC THƯ GỞI CHO MẸ

Dưới đây là bức thư của một tử tù viết cho mẹ: Thưa Mẹ! Con của mẹ ngày mai là phải ra pháp trường rồi. Con cũng không biết tại sao mình lại đi đến bước đường cùng như thế này, hiện tại con chỉ thấy mọi ký ức như ...

Xem thêm