Home / Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa

5 PHÚT LỜI CHÚA MỖI NGÀY THÁNG 8/2017

01/08/17                                            THỨ BA TUẦN 17 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,36-43 MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ ...

Xem thêm

5 PHÚT CHO LỜI CHÚA MỖI NGÀY-THÁNG 7/2017

    01/07/17                  THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 12 TN                                                                                Mt 8,5-17 ĐỨC TIN CẦN GẶP GỠ Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng: “Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào sẽ được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. ...

Xem thêm

LỜI CHÚA THỨ HAI 5/9

05/09/2016 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành ...

Xem thêm

LỜI CHÚA THỨ TƯ 31/8

31/08/2016 – Thứ tư tuần 22 thường niên. Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho ...

Xem thêm

LỜI CHÚA THỨ BA 30/8

30/08/2016 – Thứ ba tuần 22 thường niên. Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy ...

Xem thêm

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Lời Chúa: Mc 6, 17-29 Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. ...

Xem thêm

LỜI CHÚA THỨ SÁU 26/8

26/08/2016 – Thứ sáu tuần 21 thường niên. Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ...

Xem thêm

LỜI CHÚA THỨ NĂM 25/8

25/08/2016 – Thứ năm tuần 21 thường niên. Lời Chúa: Mt 24, 42-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết ...

Xem thêm

LỜI CHÚA THỨ TƯ 24/8

24/08 – Thứ tư tuần 21 thường niên – THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Lời Chúa:: Ga 1, 45-51 Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu ...

Xem thêm

LỜI CHÚA THỨ HAI 25/7

25/07 – Thứ Hai tuần 17 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người ...

Xem thêm