Home / Giới Thiệu / Các Linh Mục

Các Linh Mục

cha Hiệp

LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN HỮU HIỆP

Sinh năm 1972.

Thụ phong linh mục ngày 29/6/2007 tại Vương Cung Thánh Đường do Đức Hông Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế

Khẩu hiệu : Phục vụ và dâng hiến

Ông cố : Gioan Kim Nguyễn Hữu Lạng (đã về với Chúa)

Bà cố : Maria Nguyễn thị Lái (đã về với Chúa)

Hiện đang phụ tá giáo xứ Tam Hà (Thủ Đức) .

cha Minh

LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN MINH

Sinh năm 1962.

Thụ phong linh mục ngày 30/11/2001 tại Australia

Ông cố : Gioan Baotixita Trần Văn Đức (đã về với Chúa)

Bà cố : Têrêsa Lê Thị Dung

Hiện đang phục vụ tại Dòng Tên ( Australia )

cha Trí

LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN TRÍ

Sinh năm 1974.

Thụ phong linh mục ngày 29/6/2007 tại Vương Cung Thánh Đường do Đức Hông Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế

Khẩu hiệu : Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi

Ông cố : Gioan Baotixita Trần Văn Đức (đã về với Chúa)

Bà cố : Têrêsa Lê Thị Dung

Hiện đang phụ tá giáo xứ Thủ Đức

h_nawrocki@yahoo_fr__DSC_0027(13)

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM

Sinh năm 1974.

Thụ phong linh mục ngày 26/11/2011tại Vương Cung Thánh Đường do Đức Hông Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế

Khẩu hiệu : Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

Ông cố : Giuse Nguyễn Văn Tự

Bà cố : Maria Nguyễn Thị Sơn (đã về với Chúa)

Hiện đang phụ tá giáo xứ Chợ Quán

Cha Hung

Linh Mục Giuse Nguyễn Mạnh Hùng

Thụ phong linh mục ngày 30/05/2015 tại Vương Cung Thánh Đường do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế

Ông cố : Vincentê Nguyễn Quang Bi

Bà cố : Têrêsa Bùi Thị Thu Cúc

Hiện đang phụ tá giáo xứ Chợ Đũi

h_nawrocki@yahoo_fr__DSC_0069(3)

THÀY GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN CHÍNH

Sinh năm 1976.

Khấn trọn đời tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm 13055 SE County Road 4247 Kerens. TX 75144, USA

Ông cố : Gioan Baotixita Trần Văn Đức (đã về với Chúa)

Bà cố : Têrêsa Lê Thị Dung

 

 

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

dgdfg

200-120   210-260   200-310   SY0-401   810-403   300-320   400-101   70-533 ...