Home / Giới Thiệu / Các Linh Mục

Các Linh Mục

cha Hiệp

LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN HỮU HIỆP

Sinh năm 1972.

Thụ phong linh mục ngày 29/6/2007 tại Vương Cung Thánh Đường do Đức Hông Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế

Khẩu hiệu : Phục vụ và dâng hiến

Ông cố : Gioan Kim Nguyễn Hữu Lạng (đã về với Chúa)

Bà cố : Maria Nguyễn thị Lái (đã về với Chúa)

Hiện đang phụ tá giáo xứ Tam Hà (Thủ Đức) .

cha Minh

LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN MINH

Sinh năm 1962.

Thụ phong linh mục ngày 30/11/2001 tại Australia

Ông cố : Gioan Baotixita Trần Văn Đức (đã về với Chúa)

Bà cố : Têrêsa Lê Thị Dung

Hiện đang phục vụ tại Dòng Tên ( Australia )

cha Trí

LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN TRÍ

Sinh năm 1974.

Thụ phong linh mục ngày 29/6/2007 tại Vương Cung Thánh Đường do Đức Hông Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế

Khẩu hiệu : Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi

Ông cố : Gioan Baotixita Trần Văn Đức (đã về với Chúa)

Bà cố : Têrêsa Lê Thị Dung

Hiện đang phụ tá giáo xứ Thủ Đức

h_nawrocki@yahoo_fr__DSC_0027(13)

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM

Sinh năm 1974.

Thụ phong linh mục ngày 26/11/2011tại Vương Cung Thánh Đường do Đức Hông Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ tế

Khẩu hiệu : Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

Ông cố : Giuse Nguyễn Văn Tự

Bà cố : Maria Nguyễn Thị Sơn (đã về với Chúa)

Hiện đang phụ tá giáo xứ Chợ Quán

Cha Hung

Linh Mục Giuse Nguyễn Mạnh Hùng

Thụ phong linh mục ngày 30/05/2015 tại Vương Cung Thánh Đường do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế

Ông cố : Vincentê Nguyễn Quang Bi

Bà cố : Têrêsa Bùi Thị Thu Cúc

Hiện đang phụ tá giáo xứ Chợ Đũi

h_nawrocki@yahoo_fr__DSC_0069(3)

THÀY GIOAN BAOTIXITA TRẦN VĂN CHÍNH

Sinh năm 1976.

Khấn trọn đời tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm 13055 SE County Road 4247 Kerens. TX 75144, USA

Ông cố : Gioan Baotixita Trần Văn Đức (đã về với Chúa)

Bà cố : Têrêsa Lê Thị Dung

 

 

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

Hội nghị liên tôn lần thứ năm tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn

Nhận được thư mời của Cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc- đặc trách ban mục ...