Home / Giới Thiệu / Các Linh Mục đã từng phục vụ tại GX

Các Linh Mục đã từng phục vụ tại GX

Giáo Xứ xin tri ân các Linh Mục đã từng phục vụ tại Giáo Xứ:

 • Từ năm 1971 – 1975 : Cha Phêrô Phan Phát Huồn
  cha Huồn
 • Từ năm 1975 – 1977 : Cha Giuse Nguyễn Tiến Khẩu
  cha Khẩu
 • Từ năm 1977 – 1991 :Cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm
  cha Thiềm
 • Từ năm 1991 – 2004 : Cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức
  cha Đức
 • Từ năm 2004 – hiện nay : Cha Chánh Xứ Phanxico Xavie Đậu Nguyễn Hoàng Linh
  cha Linh(2)
 • Từ 08/2015: Cha Phó Batôlômêô Nguyễn Hoàng Tú
  Cha Pho

About Tien Hung Nguyen

Kiểm tra

Hội nghị liên tôn lần thứ năm tại Trung Tâm Mục Vụ Sàigòn

Nhận được thư mời của Cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc- đặc trách ban mục ...