Daily Archives: 2. Tháng Mười 2017

KINH MÂN CÔI-LỜI KINH TUYỆT DIỆU

CHA XỨ GIUSE. Tháng mười , tháng kính Đức Maria Thánh Mẫu Mân Côi , đặc biệt đang Kỷ Niệm 100 năm Đức Maria hiện ra tại Fatima ( 1917 – 2017 ) . Các tín hữu được nhắc bảo nhau “ Hãy Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi “, ...

Xem thêm