Daily Archives: 3. Tháng Tám 2017

Chị

Thương tặng chị Tâm. Cả giáo xứ này không ai là không biết đến chị. Người ta biết đến chị với vai trò là người lèo lái con thuyền Giáo Lý Viên trong suốt nhiều năm. Có người bảo: “Chà, oai nhỉ làm trưởng Giáo Lý Viên cơ đấy. Thế ...

Xem thêm

5 PHÚT LỜI CHÚA MỖI NGÀY THÁNG 8/2017

01/08/17                                            THỨ BA TUẦN 17 TN Th. An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ HT Mt 13,36-43 MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ ...

Xem thêm